ENERGETIKA

Transmadrid je sudjelovao 1988. godine u izradi sporazuma o suradnji između Endese i Zajednice jugoslavenske elektroprivrede iz Beograda. Te je iste godine, na inicijativu Transmadrida, upravi Zajednice elektroprivrednih organizacija Hrvatske (ZEOH), sadašnjeg HEP-a predlaže uspostavljanje tehničke suradnje s vodećom elektrokompanijom Španjolske, Endesom. Utvrđen je protokol o tehničkoj suradnji s Endesom, potpisan od strane njenog predsjednika, Feliciana Fustera Jaumea. Ta je inicijativa prihvaćena i ubrzo je stvoreno ozračje razumijevanja i povjerenja u kojem su se sljedeće dvije godine redali posjeti izaslanstva ZEOH-a Španjolskoj i Endese Hrvatskoj.

Endesa pruža na uvid ZEOH-u svu potrebnu dokumentaciju vezanu za njihova iskustva u pretvorbi iz društvenog u privatno poduzeće, kao osnovnom preduvjetu za povećanje efikasnosti i kasniju dokapitalizaciju. Relativno kratko iskustvo koje je Španjolska stekla u tom sektoru ulaskom u Europsku uniju direktorima ZEOH-a bilo je od velike koristi.

Procesi razdvajanja jednog monolitnog i monopolnog poduzeća na više jedinica, proizvodnja energije, prijenos i distribucija, korištenje modernih informatičkih alata u rukovođenju tvrtkom, problemi vezani za zaštitu okoliša, obnovljivi izvori energije kao neophodnost u budućem razvoju – sve su to bila poglavlja u projektu poslovno-tehničke suradnje između dvije nacionalne elektrokompanije.

Izbijanje rata u Hrvatskoj zaustavlja sve te projekte te dolazi do zamrzavanja daljnjih inicijativa. Već stečeno bogato iskustvo i uvjerenje o važnosti suradnje u energetskom sektoru, gdje španjolsko iskustvo može biti veoma dragocjeno, potiče Transmadrid na nove pokušaje. Uspostavljena uspješna komunikacija s dr. Granićem i njegova energija u traženju pozitivnih iskustava koja bi mogla pomoći Hrvatskoj dovode do novih inicijativa.

Treba istaknuti da je studija izrađena 1999. godine, kada je već postojalo čvrsto uvjerenje Španjolske o potrebi efikasnog raspolaganja energetskim resursima, pa je u tom smislu savjetovala Hrvatsku kroz spomenutu studiju. Također treba istaknuti da su još tada to isto uvjerenje dijelili stručnjaci Instituta Hrvoje Požar. Nažalost, ako pogledamo rezultate, vidjet ćemo da je tek 10 godina kasnije u Hrvatskoj počela sazrijevati politička svijest. Izgleda da je inicijativa Transmadrida o potrebi efikasnog gospodarenja električnom energijom bila preuranjena. Suprotno tome, mislimo da je pokušaj upućivanja na ovaj problem bio poduzet na vrijeme te da je isključivi problem bio u pomanjkanju gospodarske, a i političke svijesti u Hrvatskoj.

Transmadrid, koji je bio inicijator tog projekta, sa zadovoljstvom može konstatirati da je to ujedno bio prvi projekt za koji je španjolska vlada odobrila donaciju kroz državni financijski instrument FEF (Fondovi za financiranje studije izvodljivosti). S jedne strane, svijet se suočava sa složenim problemima s nejasnim i nepredvidljivim ishodom, gdje energetika postaje jedan od odlučujućih faktora. S druge strane, danas se javljaju teške nedoumice zbog klimatskih promjena uzrokovanih nekontroliranom emisijom CO2 i ostalih zagađivača,

kao i zbog ograničenih rezervi fosilnih goriva.

Trebalo je proći mnogo godina da te spoznaje dopru do razine političke svijesti onih kojiupravljanju zemljama na našem globusu. Ovo spominjemo jer su još davne 1989. godine su sunce, voda ili vjetar.

u razgovorima koje smo vodili sa stručnjacima dviju elektroprivreda (Endese i HEP-a ) te

kasnije u suradnji s ICAEN-om ova pitanja bila istaknuta kao prioritetni problem koje treba hitno riješiti.

Već prije petnaestak godina nametnuli su se kao imperativi nametnulo se poticanje energetske efikasnosti, štednja energije, obnovljivi izvori energije, kao što su vjetar, sunce i biomasa.

Korištenje obnovljivih izvora energije je bilo popraćeno snažnom ekspanzijom industrije

koja proizvodi odgovarajuću opremu.

Nažalost zemlje u tranziciji, pa tako i Hrvatska, još uvijek zaostaju u korištenju obnovljivih izvora energije, premda se Institut Hrvoje Požar prvi angažirao i najdalje stigao na tom području, koristeći djelomično i španjolska iskustva.

Institut Hrvoje Požar je danas snažna referenca na području energije ne samo u Hrvatskoj već i u široj regiji koja surađuje s istaknutim kompanijama širom svijeta, među kojima treba istaknuti, španjolsku Indru i Soluzionu, s kojima izrađuje studiju o energetskoj strategiji u BiH, koju financira Svjetska banka.