TRANSMADRID U BOSNI HERCEGOVINI

Mirovna konferencija i sklapanje Daytonskog sporazuma trebali su osigurati mir u BiH. Godine 1994. godine stvoren je novi zemljovid te buduće državne tvorevine koji odražava političke odnose u toj bivšoj jugoslavenskoj republici.

Država je podijeljena na dva entiteta, Federaciju BiH i Republiku Srpsku. Oba entiteta objedinjuju se preko tročlanog Predsjedništva i kroz Vijeće ministara, i taj je ustroj trebao predstavljati nove temelje države.

Prilično kompliciran politički zemljovid i neizbrisivi tragovi nedavnog rata čine političku scenu vrlo nestabilnom. Međunarodne vojne postrojbe i ured Visokog predstavnika kojeg imenuje Europska unija su jedini jamci vrlog krhkog mira. Španjolske se trupe u okviru mirovne misije stacioniraju u Međugorju i nadgledavaju prostor Mostara i njegovu okolicu.

U takvom ambijentu Transmadrid pokreće inicijativu za uspostavljanjem veza između španjolskih tvrtki i institucija BiH, te predlaže osnivanje konzorcija španjolskih tvrki koje su već imale iskustva u Hrvatskoj i koje su specijalizirane za područje infrastrukture, energetike i telekomunikacija. Predstojeća obnova tih sektora razorenih ratom predstavlja ujedno prioritet u obnovi BiH.Transmadrida odlučuje da samostalno i pomoću vlastitih sredstava krene u uspostavljanje potrebnih kontakata.Putem vlastitih aktivnosti i spoznaja, zaključuju da na području Mostara postoje najzrelije poslovne mogućnosti. U prvom redu zbog vrlo pozitivne klime koju je u toj regiji ostavio boravak španjolskih mirovnih snaga te također zbog činjenice da mnoga poduzeća iz javnog sektora u tom djelu BiH već imaju razrađene planove i projekte za regionalne i državne prioritete.

1996. godine španjolsko Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo trgovine preuzimaju inicijativu i organiziraju putovanje u Hrvatsku, BiH i Srbiju.Na čelu španjolskog izaslanstva je Carlos Westerndorp, tadašnji ministar vanjskih poslova, te tajnik ministra trgovine Apolonio Ruiz Ligero.U delegaciji sudjeluje značajan broj španjolskih poduzeća, a direktor Transmadrida, Aleksandar Hajduka, ima čast sudjelovanja u spomenutoj misiji.

Tokom te misije  prvenstveno se razgovaralo o pitanjima obnove infrastrukture, dostave energije, javnih i socijalnih radova, te je istaknuto značenje ponovne uspostave i poboljšanja telekomunikacijskih usluga na poljima kao što su infrastruktura kablova i javnih govornica. Španjolska poduzeća koja su sudjelovala na tom sastanku, osim činjenice da su vodeća poduzeća u svom sektoru, donijela su sa sobom veliko iskustvo na tim prostorima, posebno zbog poslovnih dostignuća u susjednoj Hrvatskoj:

Amper, kao glavni dobavljač inteligentnih javnih govornica za HPT, s oko 10.000 instaliranih komada, nudi mogućnost usluga dodane vrijednosti (kreditna kartica, faks, električni novčanik, itd.).

Alcatel Cable Ibérica, kao jedan od glavnih dobavljača telekomunikacijskih kablova u Hrvatskoj, kako bakrenih tako i optičkih, s već montiranih 7.000 km, osim toga već je započeo isporuku 300 km optičkog kabla za PTT Mostar, uz vlastito financiranje.

Abengoa, grupa poduzeća koja djeluju na svih pet kontinenata, specijalizirana za područje električne energije, pročišćavanje otpadnih voda, te za zračnu i željezničku kontrolu, predvodi konzorcij (ISINEL) formiran skupa s Elecnorom i Isoluxom kako bi ponudili kvalitetnu uslugu ovoj regiji.

Predstavnici vlade Bosne i Hercegovine, odajući priznanje podršci i pomoći koju je pružio kontingent španjolskih oružanih snaga raspoređen u Međugorju, izrazili su interes da se iskoristi naklonost i postignuto razumijevanje između dva naroda te da se isti prošire na poslovni i tehnološki sektor.Tom prilikom je procijenjeno da je od primarnog interesa projekt Elektroprivrede Herceg-Bosne, koji je uključivao obnovu Hidrocentrale Mostar, uništene i potopljene u ratu, kao i izgradnja nove dalekovodne mreže, također onesposobljene u ratu. Ubrzo nakon posjeta Mostaru započinju pregovori između direkcija Elektroprivrede H-B i Isinela, koje koordinira Transmadrid.

U vrlo profesionalnom ozračju izrađuje se projektna dokumentacija te u siječnju 1997. dolazi do potpisivanja ugovora. Kao model financiranja se predviđa učešće Elektroprivrede H-B vlastitim sredstvima, a preostali dio bi se financirao kreditom FAD španjolske vlade.

U to je vrijeme projekt predstavljao najveći ugovoreni posao koji je Europska zajednica ponudila BiH. Zahvaljujući kreditu FAD-a za razvoj energetike, dodijeljenom mostarskoj Elektroprivredi, uz paket komercijalnih kredita i uz učešće lokalnih investitora, dostignuta je svota od 100 milijuna konvertibilnih maraka (otprilike 50 milijuna eura); čime je omogućena obnova hidrocentrale Mostar, stradale u ratu, te obnova dalekovodnih sustava koji će integrirati cijelu mrežu.

Tako je izgrađen još jedan most suradnje između španjolskih tvrtki i poduzeća u BiH.

Novi projekti s područja pročišćavanja voda, telekomunikacije i infrastrukture, kako na teritoriji Federacije BiH, tako i na teritoriju Republike Srpske, uspješno su realizirani usprkos složenim administrativnim problemima oko izdavanja državnih garancija.Projekti obnove električne mreže i telekomunikacija, osim nedvojbenih prioriteta u zemlji opuštenoj ratom, također predstavljaju poveznice za bolje razumijevanje i suživot, toliko potreban a ujedno toliko težak i opterećen ratnim traumama.1996. potpisuje se ugovor o isporuci telefona između Ampera i HPT Mostar.

Radi se o istom tipu javnog telefona koji je isporučen u Hrvatskoj, koji radi na kovanice i čip kartice.

Uvođenje tog načina plaćanja omogućeno je i sudjelovanje Španjolske tvornice novca i biljega koja isporučuje svoje čip kartice.

1997. planirana je mješovita operacija između Ampera i Alcatel Cable Ibérica za isporuku, djelomično pomoću FAD kredita, a djelomično sredstvima javnog poduzeća za telekomunikacije Republike Srpske, telefona i opreme CLL (opreme za fiksnu telefoniju s bazom na mobilnoj mreži) i optičkih kablova. Riječ je o složenom projektu zbog istodobnog sudjelovanja dvaju španjolskih dobavljača i dvaju različitih sistema financiranja.Može se potvrditi, da su unatoč složenosti ugovora i usporavanju izvršetka istog zbog administrativnih pitanja, oba, tj. i ugovori i isporuke, izvršeni na zadovoljavajući način, potvrđujući činjenicu da je Amperova tehnologija više nego dokazane vrhunske kvalitete. Kao što je i vrhunske kvalitete optički kabel koji proizvodi jedna od vodećih tvrtki na tom polju.

Na istom tragu razmišljanja rađa se jedan novi projekt koji Transmadrid inicira 1996.g, kada međunarodne financijske institucije određuju kao prioritet modernizaciju željezničke infrastrukture BiH.Željeznička infrastruktura BiH, koja je prije rata bila jedna od najmodernijih u regiji, trpi velika razaranja. Postojeći vozni park se također raspada, djelomično zbog ratnih razaranja, a djelomično zbog neodržavanja. U tim okolnostima Transmadrid promovira ideju nagibnogvlaka tipa Talga za Bosnu i Hercegovinu. Poznavatelji su zbog svog iskazanog iskustva u željezničkom sektoru u Jugoslaviji sedamdesetih i osamdesetih godina pošli od jasne pretpostavke:potrebno je obnoviti putničke vlakove, ali s vidljivim pomakom u kvaliteti, udobnosti i prilagodljivosti, bez složenih i skupih ulaganja, kako bi zemlja opustošena ratom brzo povratila europski status, s istim uvjetima života i kvalitetom usluga kao u susjednim državama i priključila se na europsku mrežu željezničkog prometa ispunjavajući njene zahtjeve i normative.

TALGO nije samo proizvod definiran kao nagibni artikulirani vlak, koji danas predstavlja vrhunac španjolske tehnologije, već je tijekom godina postao institucija u tom sektoru, tako da je u Španjolskoj riječ Talgo postala sinonim za putnički vlak.

Željeznice Bosne i Hercegovine se nakon uništenja infrastrukture i pokretnog parka, kao posljedice rata i sporog oporavka zemlje u poslijeratnom razdoblju, nalaze u takvoj situaciji da treba poraditi na sustavu prijevoza koji bi na najefikasniji način povezao Bosnu i Hercegovinu s njenim regionalnim okruženjem. Usporedo sa smanjenjem tenzija i poboljšanjem političke situacije u regiji pokreće se pitanje ponovne uspostave željezničkih veza između BiH i susjednih zemalja. Raspad bivše Jugoslavije, skupa s raspadom bivših Jugoslavenskih željeznica, donio je značajne promjene u kretanju putnika između novostvorenih zemalja, nadovezujući se na tragična ratna zbivanja koja su uzrokovala potpuni prekid putničkih tokova.

Na linijama između Bosne i Hercegovine i susjednih država Hrvatske i Srbije željeznički promet je obustavljen gotovo čitavo jedno desetljeće, osim nekoliko malobrojnih vlakova koji pokrivaju liniju Sarajevo-Ploče, prvenstveno s teretnim vagonima. Putnički promet nakon rata gotovo da i ne postoji u usporedbi s minulim vremenima, zbog više nego očitih razloga: teških posljedica rata u odnosima među narodima i masovnog uništenja željezničk infrastrukture i vlakova.

Uvođenje vlaka TALGO ne samo da rješava problem kratkoročno, već će dugoročno obilježiti razvojnu politiku u sektoru putničkog prometa u Bosni i Hercegovini, jer će usporedo s obnavljanjem postojeće infrastrukture (potpuna modernizacija primjenom tehnologija zadnje generacije na prugama, električnim žicama, signalizaciji i sigurnosti) omogućiti vlaku TALGO da prometuje trenutnim maksimalnim brzinama. Pomak s 90 na 120 km/h. Sve dok, u budućnosti, ne dosegne 220-250 km/h.Zamisao o mogućnosti isporuke Talga Željeznicama BiH 2010. godine izgledala je u početku utopijska, romantična i neostvariva. Transmadrid je uporno razrađivao ideju o vlaku koji bi povezivao ne samo glavne prometne pravce ratom rastrgane BiH, već bi predstavljao i međunarodnu prometnu poveznicu BiH kako s njenim istočnim i zapadnim susjedima, tako i sa zemljama Europske unije.

Uz koordinaciju Transmadrida inicira se projekt izrade tehno-ekonomske studije.

U vožnji Ploče-Mostar uz predstavnike španjolskog Veleposlanstva, Emilija Gonzáleza, komercijalnog atašea za BiH, sudjeluju i predstavnici Hrvatskih željeznica, Željeznica Federacije BiH, Talga i Transmadrida, te mirovnih snaga u BiH. Cijelim putem kompoziciju vlaka prate dva španjolska vojna helikoptera, koji snimaju putovanje, što cijelom projektu daje simboličan značaj.

Taj put od Ploča do Zagreba, kroz BiH, prolazi u ugodnoj atmosferi i obiluje dragim anegdotama.

Treba istaći da ta vožnja ujedno predstavlja prvo putovanje putničkog vlaka nakon rata u BiH. Sa zadovoljstvom i ponosom ističemo tu činjenicu, jer su nam čak i nadjenuli nadimak «španjolski kauboji» zato što smo prošli kroz zemlju prugom koja je praktički izvan funkcije za putnički promet.

Nakon puno godina ustrajnog rada  izmedju Transmadrida , direkcije Talga i Željeznica BiH, dolazi do potpisa Ugovora sa Željeznicom Federacije BiH, koji predviđa stopostotno financiranje kreditima FAD-a.2011. godine bit će isporučeni svi vlakovi Talga predviđeni ugovorom u BiH.

Tako je uspješno izveden još jedan projekt koji će povezati gradove u BiH, otvoriti ih za najsuvremeniji putnički promet i povezati sa zemljama Europske unije, usprkos poteškoćama koje su često izgledale nepremostive.

Transmadrid je još jednom tim projektom potvrdio svoju ustrajnost u gradnji mostova suradnje.

Pred nama su daljnji izazovi. Uvjereni smo da će Željeznice Republike Srpske, također pristupiti projektu.  Uvjerenje da će najmoderniji putnički vlakovi sedme generacije prometovati cijelim teritorijem BiH, pa stoga i u susjednim zemljama.  Imalo bi  simbolično značenje, vidjeti španjolski proizvod vrhunske tehnologije, već godinama sinonim za putnički promet, kako povezuje države jugoistočne Europe i ublažuje tragove rata i nepovjerenje.

Descarga de Documentos:(pdf)

ESPAÑA – BOSNIA Y HERZEGOVINA unidas en busca de la paz